Dé Positieve Veranderaar

Voor Werkgevers

Wat is een burn-out?

Burn out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn en geen energie en motivatie meer te hebben voor de dagelijkse bezigheden.

het gevolg is van langdurige overbelasting en emotionele uitputting. Het kan aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel de werknemer als de organisatie.

Eén op de zes werknemers binnen Nederlandse organisaties ondervindt stressklachten en meldt symptomen van een burn-out. Deze individuen kunnen plotseling gedurende een jaar thuis komen te zitten, wat een zorgwekkend vooruitzicht is voor zowel de werkgever als de werknemer. (CBS/TNO cijfers 2022)

Waar moet je als werkgever op letten?

Als werkgever moet je alert zijn op signalen van een mogelijke burn-out bij werknemers. Dit omvat veranderingen in gedrag, verminderde prestaties, frequente ziekteverzuim, emotionele uitputting en terugtrekking uit sociale interacties.

Moedig open communicatie aan tussen werkgever en werknemer. Creëer een werkomgeving waarin werknemers zich comfortabel voelen om hun stressniveaus te bespreken en eventuele problemen aan te kaarten.

Beoordeel de werkdruk en werkbelasting binnen de organisatie. Zorg voor realistische verwachtingen en stimuleer een gezonde balans tussen werk en privé.

Implementeer preventieve maatregelen, zoals stressmanagementtraining, flexibele werktijden, en regelmatige gezondheids- en welzijnsprogramma’s om het risico op burn-outs te verminderen.

Bied ondersteuning aan werknemers die tekenen van stress vertonen. Overweeg het aanbieden van professionele begeleiding, zoals coaching of counseling, en wijs hen op beschikbare hulpbronnen.

Faciliteer een geleidelijke terugkeer naar werk voor werknemers die herstellen van een burn-out. Bespreek mogelijke aanpassingen aan taken of werkomstandigheden om een duurzaam herstel te bevorderen.

Creëer een bedrijfscultuur waarin betrokkenheid, erkenning en waardering centraal staan. Een positieve werkomgeving draagt bij aan het welzijn van werknemers en vermindert het risico op burn-outs.

Verzuim... Wat kost dat?

Verzuim vormt de voornaamste kostenpost voor werkgevers, met een dagelijkse kostenpost van gemiddeld € 400,-. In het geval van burn-out bedraagt het gemiddelde verzuim volgens het CBS zo’n 250 dagen, wat voor een werkgever al snel resulteert in een kostenplaatje van ruim € 60.000,-, nog los van de vervangingskosten. Tools For Life zorgt voor zin en energie om het werk te hervatten en te gaan opbouwen. Het gevolg is een effectieve re-integratie na slechts 2 weken. Met inzet van Tools For Life realiseert de werkgever een forse kostenbesparing.

Dé Positieve Veranderaar maakt gebruik van verschillende Tools For Work en Tools For Life. Gepersonaliseerde programma’s die aansluiten op de individuele situatie en wensen van de werknemer.

De ervaring leert dat werkgevers de investering in het burn-out programma graag doen, omdat snelle re-integratie bij Dé Positieve Veranderaar hen aanzienlijke voordelen en kostenbesparingen oplevert. Het is ontzettend waardevol als jullie gewaardeerde collega weer snel inzetbaar is en lekker in z’n vel zit. Voor werknemers die nog niet uitgevallen zijn, is het een belangrijke interventie ter preventie. Hiervoor wordt vaak het budget voor personeelsontwikkeling ingezet.

Hierdoor verminder jij als werkgever het risico op financiële sancties vanuit de Wet Poortwachter, die sinds 2017 van kracht is. Dit is niet alleen gunstig voor jou als werkgever, maar ook zeer gewaardeerd door de werknemer. Zowel werkgever en werknemer voelen zich écht geholpen!

Bereken hoeveel jij kunt besparen met onze calculator

Bruto Maandsalaris *
Kosten gemiddelde burn-out
0.00
Met dit salaris van uw werknemer kost een gemiddelde burn-out. En dat is nog zonder de extra bijkomende kosten mee te rekenen, zoals aan vervanging, ARBO, gederfde omzet/ productieverlies en stijging verzekeringspremie.
Investering Tools for Life
0.00
Wil je meer informatie over Tools For Life? Laat dan je gegevens achter.
Voornaam *
Bedrijfsnaam
Achternaam *
Ik ontvang mijn besparing graag per *
Telefoonnummer
E-Mail *
Vragen, Extra informatie of bijzonderheden

Jouw verantwoordelijkheden als werkgever

Als werkgever heb je veel verantwoordelijkheden en verplichtingen. Je wenst alles goed voor elkaar te hebben en wil er alles aan doen om je medewerkers gemotiveerd, betrokken en inzetbaar te houden. Ik begrijp dat je dagelijks tegen vraagstukken aanloopt, maar dat je niet alles zelf kunt oplossen. Dé Positieve Veranderaar helpt je graag bij vraagstukken op het gebied van verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid.

Samen creëren we meer bevlogenheid in jouw organisatie

Verzuimreductie

Verzuimreductie is essentieel voor bedrijfsproductiviteit en continuïteit. Tools For Life is de meest doeltreffende interventie die je in kunt zetten wanneer een werknemer uitgevallen is wegens mentale klachten, zoals een burn-out. Na een intensief traject van twee weken, heeft de betrokkene vaak weer zin en energie om aan het werk te gaan. Daarna volgt een jaartraject, waarmee duurzame werkhervatting bevorderd wordt en terugval voorkomen. Investeren in een dergelijk welzijnsprogramma bevordert zowel verzuimreductie als het welzijn van het personeel.

Verzuimpreventie

Werkgevers kunnen veel doen om uitval wegens verzuim te voorkomen. Denk aan het faciliteren van werkgerelateerde energiebronnen, het stimuleren en ontwikkelen van de persoonlijke energiebronnen van werknemers. Eenvoudigweg aandacht geven aan jullie werknemers, doet al veel goed. Maar, hoe doe je dat in praktijk waarin iedereen druk is en tijd tekortkomt? Actieve investeringen in bevordering van de vitaliteit en mentale/emotionele gezondheid van werknemers, loont! Inzetten op verzuimpreventie kan met Tools For Life en Tools For Work.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van gelukkige werknemers is cruciaal voor een succesvolle organisatie. Positieve werkcultuur en erkenning stimuleren betrokkenheid en productiviteit. Ontdek en benut de unieke talenten en competenties van jullie werknemers en zet ze daar in waar ze passie voor hebben. Investeringen in welzijn bevorderen duurzame inzetbaarheid, terwijl gelukkige werknemers veerkrachtiger zijn. Streven naar bevlogen werknemers, versterkt de vitaliteit en zorgt voor betere prestaties van zowel de werknemers als de gehele organisatie.

Lezing: Neem de regie over jouw levensgeluk!

Op uitnodiging verzorg ik met veel plezier een interactieve lezing om jullie werknemers te laten inzien en ervaren hoe je fluitend aan het werk kunt zijn en blijven. Een laagdrempelige, toegankelijke en leuke manier om aandacht te vestigen op vitaliteit en welbevinden.

De lezing of mini-workshop beloofd een inspirerende bijeenkomst te zijn, bestaande uit luisteren, ervaren en ontdekken. Je hoort als deelnemer hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op jouw eigen welbevinden en werkgeluk. Ook ga je aan de slag met eenvoudige reflectie-oefeningen waarmee je spelenderwijs al iets ervaart van hoe het werkt. De duur varieert van een interactieve lezing van 1 uur, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze of een ontwikkeldag voor het personeel, tot een 2,5 uur durende workshop als proeverij waarin werknemers ontdekken hoe zij (nog meer) kunnen stralen in werk.

Ben je geinteresseerd in een lezing? Vul dan onderstaand formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact op voor een kennismaking!

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Hoe help ik jou als werkgever het beoogde doel te bereiken?

Afhankelijk van waar nu de meest urgente hulpvraag ligt binnen de organisatie stellen we een plan op. 

Zijn er 1 of meerdere werknemers al thuis door een burn-out of dreigen er 1 of meerdere thuis te komen zitten doordat de algehele werkdruk te hoog voor ze is geworden. In deze gevallen biedt Tools For Life in de meeste gevallen de meest optimale resultaten. Waardevol voor zowel het welbevinden, nu en in de toekomst, van de werknemer als voor de werkgever die blij is met snelle terugkeer in werk en op effectieve en efficiënte wijze invulling geeft aan zijn werkgeversverplichting.

Wanneer werknemers meer in hun mars hebben dan ze op hun huidige positie binnen de organisatie kunnen laten zien, zijn de verschillende Tools For Life of Tools For work beide inzetbaar voor een optimaal resultaat, succesvolle, duurzaam presterende medewerkers. Werknemers die zelf de leiding nemen over hun passie, zelf-effectiviteit en vitaliteit in werk.

Elke organisatie en elke werknemer is verschillend. Dé Positieve Veranderaar biedt dan ook maatwerk. Ik analyseer waar de behoefte ligt en pas mijn advies hier volledig op aan. 

Ben je benieuwd hoe we in jouw organisatie positieve verandering kunnen realiseren?

Na onze samenwerking...

Is de medewerker die op punt stond van uitval in werk, fluitend aan het werk

Is de voormalig, overbelaste medewerker -volgens opbouwschema- aan het re-integreren in werk

Nemen jouw medewerkers de leiding en verantwoordelijkheid over hun plezier, energie en ontwikkeling in werk

Is er een sterkere verbinding tussen de medewerkers onderling en met de organisatie. Dat leidt tot meer sociale steun en betrokkenheid

Werk je vol enthousiasme samen met gelukkige collega’s die duurzaam presteren

Zijn de verborgen diamanten, die schuilen in ieder van ons, zichtbaar geworden. Mensen stralen in werk!

Gelukkig werken is het resultaat.

Vele organisaties gingen jou voor en hebben het maatwerkaanbod van seminars, workshops en coaching mogen ervaren, waarna bevlogenheid en vitaliteit niet meer alleen mooie woorden waren, maar nu een essentieel onderdeel uitmaken van de gehele bedrijfsvoering. 

Gelukkig werken is niet het doel, maar een logisch resultaat van keuzes die gemaakt worden.

Wat zeggen anderen over mijn diensten?

Met de komst van Ella als projectleider, is de power in deze regionale samenwerking gekomen! Het is haar gelukt om aan alle knoppen te draaien. Met haar passie, bevlogenheid en daadkracht heeft ze veel voor elkaar gekregen. Van een toestroom aan zij-instromers en veel publiciteit en positieve beeldvorming over werken in het primair onderwijs tot een inspirerend programma i.h.k.v. behoud van het personeel.

Ella is de netwerker die de juiste mensen weet te vinden en te verbinden. Zij weet dingen te bewerkstelligen en is elke keer weer in staat om alles aan elkaar te knopen.

Jouw persoonlijke en fijne aanpak gaf mij de ruimte om breder in te zetten op mijn behoeftes binnen dit loopbaantraject. Dit verliep heel vloeiend en voelde zeer prettig. Tijdens iedere rit terug naar huis voelde ik dat ik weer een stuk van mezelf terug gevonden had en ik kreeg weer grip op mijn eigen situatie.

Nu voel ik m’n authentieke zelf met een sterk beeld voor mijn carriere. Ik heb me op persoonlijk vlak verder ontwikkeld, wat ik niet had verwacht te bereiken.

Aan het einde van het traject heb ik een nieuwe baan gevonden, waar ik me erg op mijn gemak voel. Ik kan met alle liefde zeggen dat “Dé positieve veranderaar” in iedere zin van de betekenis is uitgekomen.

Onze werkneemster heeft een zeer positieve ervaring gehad bij Ella, tijdens de I-opener. Het voelde veilig en ze deelde veel, soms zelfs dingen die ze nog nooit met anderen had gedeeld. Ze ervoer een gevoel van vertrouwdheid en is dankbaar voor dit waardevolle gesprek en Ella's toewijding daaraan.

De werkneemster liet ons weten dat ze zich echt gesteund voelde door de aandacht die ze zowel van ons als werkgever, als Ella kreeg.

Oprecht bedankt Ella voor de heldere informatie, ze weet nu waar ze aan wil/moet werken en voelde na de sessie met Ella een enorme opluchting, wat haar enorm heeft geholpen. Ze is nu begonnen met opruimen, zowel thuis als in haar hoofd.

Het werkgeversnetwerk SAM bestond in september precies 12½ jaar. Wat was het fijn om een kadootje te krijgen, net als bij het 5-jarig jubileum! Toen werden we getrakteerd op een workshop WERKGELUK. Deze keer kregen we een introductie Appreciative Inquiry techniek. Na de uitleg mochten de netwerkcontacten op basis van deze techniek vragen beantwoorden waarmee ze hun eigen betrokkenheid bij het netwerken onder de vlag van SAM konden evalueren. Deze uitkomsten zijn voor SAM van grote waarde. Graag nodig ik iedereen uit om de impressie van deze netwerkbijeenkomst te bekijken (https://www.samzon.mobi/impressie-sam-netwerkbijeenkomst-bij-ggd-hart-voor-brabant). Wij danken Ella en Monique voor hun presentatie.

Laten we samen aan de slag gaan!

Welke keuzes ga jij maken als het gaat om de bevlogenheid van jouw medewerkers?

Mijn expertise en advies deel ik graag met jou, omdat ik iedereen gelukkig werken gun.

En als we in dat proces dan ook nog eens veel plezier met elkaar hebben, dan zijn we met mooie, zinvolle dingen bezig, eens?

Meld je aan voor een adviesgesprek voor werkgevers, voor meer bevlogenheid in de organisatie. Of meld jouw werknemer direct aan voor een gratis verkenningsgesprek of voor opstart van dienstverlening.

Wil je liever eerst nog even kennismaken? Geen probleem in een vrijblijvend gratis verkenningsgesprek tasten we in 60 minuten samen af wat ik voor je kan betekenen. 

"Een prachtige bevestiging: de werknemer ervaart echte steun door de aandacht die wij schenken."

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een selectie van de meest gestelde vragen van werkgevers. Staat jouw vraag hier niet tussen, neem dan gerust contact met me op of plan een gratis kennismakingsgesprek.

Werkgeluk is gekoppeld aan hogere productiviteit, betrokkenheid en werknemerstevredenheid. Het bevordert een positieve bedrijfscultuur en vermindert het personeelsverloop. Bekijk ook mijn Tools For Work voor het volledige aanbod op het gebied van gelukkig werken.

Investeer in een positieve werkomgeving, erken prestaties, luister naar de behoeften van werknemers en bevorder een gezonde werk-privébalans. Dé Positieve Veranderaar kan je hiermee helpen. Neem gerust contact met me op of meld je aan voor een onderzoek & adviesgesprek voor werkgevers.

Ja, tekenen van verminderd werkgeluk kunnen zich uiten in verminderde productiviteit, frequente ziektedagen, gebrek aan betrokkenheid en een negatieve sfeer op de werkvloer.

Leer van best practices bij andere bedrijven. Ik laat je graag zien wat de resultaten bij andere bedrijven zijn. Neem contact met me op of meld je aan voor een onderzoek & adviesgesprek voor werknemers om inzicht te krijgen en samen effectieve strategieën in kaart te brengen.

Informeer jouw werknemer

Laat je werknemer weten, dat jullie dit interesse hebt in Tools For Life, persoonlijke coaching of de I-Opener, voor zijn/ haar persoonlijke ontwikkeling. Vul het onderstaande formulier in en de werknemer ontvangt van mij een e-mail met informatie!

Jouw interesse
Gegevens van Jouw Werknemer
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.